Оцінка майна

"Оцінювач не визначає вартість, він її пояснює"

Класика оцінки

Компанія "Сейл Прайс Компані" є суб'єктом оціночної діяльності з 1997 року, і за цей період нами накопичено значний позитивний досвід оцінки різних видів майна. Наші спеціалісти є сертифікованими оцінювачами, приймали участь у проектах державного рівня, за їх рекомендаціями і висновками були прийняті ефективні майнові рішення.

За експертними висновками компанії прийняті майнові рішення Центральним апаратом ФДМУ і його обласними та регіональними відділеннями, управлінням комунальної власності м. Києва, а також провідними операторами фінансових послуг України.

Загальна кількість оціночних робіт, виконаних спеціалістами "Сейл Прайс Компані" з початку діяльності компанії складає більше 400 одиниць, в рамках яких оцінено:

  • більше 500 об'єктів нерухомості;

  • біля 400 одиниць автотранспорту;

  • біля 130 одиниць обладнання та технологічних ліній;

  • 29 цілісних майнових комплексів;

  • судноплавні засоби і літальні апарати

Оціночна діяльність компанії "Сейл Прайс Компані" виконується на основі Сертифіката суб'єкта оцночної діяльності №11471/11 від 14.03.2011, виданого Фондом державного майна України, яким передбачена оцінка наступних видів майна:

1. Оцінка об'єктів у матеріальній формі:

1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна. нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок

1.2. Оцінка машин і обладнання

1.3. Оцінка дорожніх транспортних засобів

1.4. Оцінка літальних апаратів

1.5. Оцінка судноплавних засобів

1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що належать до машин, обладнання, дорожніх транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність.

2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності:

2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності)

2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності

Землеоціночна діяльність здійснюється нашою компанією на підставі Ліцензії №421233 Серія АВ, виданої Державним комітетом України із земельних ресурсів.