Ставки роялті у медіа та Інтернет-індустрії

Наші клієнти неодноразово зверталися до нас за консультацією з приводу ринкових ставок роялті за використання об’єктів інтелектуальної власності, зокрема у сфері медіа- та Інтернет-індустрії. У цій публікації ми пропонуємо увазі користувачів нашого сайту короткий огляд даних на цю тему, які з'являлися у професійній літературі та пресі.

Як свідчить наш досвід, ставки роялті за ліцензійними договорами щодо об’єктів інтелектуальної власності (ОІВ) можуть варіюватися у досить значних межах – від часток відсотка до 50-70% і навіть більше. Конкретне значення ставки залежить від вагомості внеску ОІВ у формування доходів ліцензіата, а також від здатності ліцензіара диктувати останньому свої умови.

Слід, однак, зазначити, що у більшості випадків ставка роялті знаходиться у значно вужчому діапазоні від 1% до 12%. Причому усереднене значення ставки роялті по більшості галузей наближається до рівня у 4-6%.

Важливим є також той факт, що ставки роялті у  медіа- та Інтернет-індустрії традиційно тяжіють до верхньої межі загальноринкового діапазону.

Деякі витримки з досліджень на тему ставок роялті, опублікованих у профільних виданнях, наведені нижче:

  • Розрахунки одного з піонерів у сфері дослідження ОІВ, Роберта Голдшайдера (Robert Goldscheider), опубліковані у 2002 році [1], показали, що медіанна ставка роялті для Інтернет-індустрії становить 7,5% (мінімум – 0,3%, максимум – 40,0%), для галузі медіа та розваг – 8,0% (мінімум – 2,0%, максимум – 50,0%). Для інших галузей медіанні ставки роялті склали від 2,8% до 6,8%. Розрахунки базувалося на 1 533 ліцензійних угодах з ОІВ у різних галузях, які були укладені з кінця 1980-х до початку 2000-х років.

  • Автори книги "Міжнародне ліцензування та передача технологій: практика та законодавство" [2], з посиланням на дослідження Рассела Парра (Russell Parr), наводять медіанне значення ставки роялті для Інтернет-індустрії на рівні біля 9,0%, для галузі медіа та розваг – 8,5%. Медіанні ставки для інших галузей вказані на рівні від 3% до 7,5%. Дослідження було виконане на базі 2 279 угод у 15 галузях.

  • Джонатан Кеммерер (Jonathan E. Kemmerer) та Цзяцінь Лю (Jiaqing Lu) у своїй статті "Прибутковість та ставки роялті за галузями: деякі попередні дані" [3] наводять середні арифметичні ставки роялті для Інтернет-індустрії та програмного забезпечення на рівні біля 12,5%, для галузі медіа та розваг – біля 12,8%. У інших галузях середні ставки склали від 4% до 8%. Ці дані були визначені на базі вибірки з 3 015 ліцензійних угод у 15 галузях, які відбулися протягом 21-річного періоду.

  • Девід Уайлер (David G. Weiler), виконавчий віце-президент компанії AUS Consultants, у 2004 році оприлюднив результати дослідження [4], згідно яких медіанне значення ставки роялті для Інтернет-індустрії та програмного забезпечення складає 8,8%, а середнє арифметичне значення – 11,8%. Для галузі медіа та розваг ці показники склали 5,0% та 9,1% відповідно. Для інших галузей медіанні значення становили від 2,8% до 6,8%, середні – від 3,2% до 11,5%. Дослідження було виконане на основі 1 924 ліцензійних угод у 15 галузях.

  • Г.Г. Азгальдов та Н.Н. Карпова у своїй статті "Вознаграждение за использование интеллектуальной собственности" [5] вказують стандартну ставку роялті для друкованих видань на рівні у 3-6%.

Що стосується медіанних та середніх арифметичних ставок роялті, описаних вище, то більшу вагу ми схильні надавати саме медіанним значенням, які є менш чутливими до екстремальних значень елементів вибірки, ніж середні значення.

___________________________

1  - Goldscheider, Jarosz, and Mulhern, 'Use of the 25 Per Cent Rule in Valuing IP', les Nouvelles, December 2002, 123-133

2 - Adam Liberman, Peter Chrocziel, Russell E. Levine, 'International Licensing and Technology Transfer: Practice and the Law', Kluwer Law International, 2008, 886 р.

3 - Kemmerer, J.E and Lu, J, ‘Profitability and Royalty Rates Across Industries: Some Preliminary Evidence’, Journal of Academy of Business and Economics, volume 8, number 3, 2008.

4 - David G. Weiler, 'Valuing Your Intellectual Property for Strategic Alliances and Financing', NJSBDC Presentation, December 8, 2004

5 - Азгальдов Г.Г., Карпова Н.Н. Вознаграждение за использование интеллектуальной собственности // Московский оценщик. 2000. №7.