Оцінка бізнесу

Будь який бізнес є нічим іншим, як інвестицією. Тобто вкладенням коштів з метою отримання позитивного економічного ефекту. Максимально точне визначення та прогнозування цього економічного ефекту є першочерговим завданням для будь-кого, хто здійснює (здійснив або збирається здійснити) інвестування у бізнес. Все більшій кількості інвесторів стає зрозуміло, що бухгалтерські показники прибутку, рентабельності і т. д., які довгий час традиційно вважалися універсальними індикаторами ефективності бізнесу, насправді не є надійним підґрунтям для прийняття інвестиційних рішень. Такі показники становлять цінність лише для менеджерів, які вирішують оперативно-тактичні завдання.

Будь якого розважливого підприємця насправді цікавлять не стільки цифри прибутків, які публікуються у бухгалтерських звітах, скільки реальний чистий потік грошових коштів, яким він може розпоряджатися на власний розсуд. Проте, такий підприємець не обов’язково є інвестором. Інвестором він стане тоді, коли почне порівнювати розмір чистих грошових потоків з сумою вкладеного ним у бізнес капіталу. Причому, не лише порівнювати, а й аналізувати альтернативні варіанти вкладення коштів. Саме розмір грошового потоку і альтернативна вартість капіталу визначають інтегральний вимірник ефективності бізнесу – його вартість.

Є багато випадків, у яких виникає потреба в оцінці підприємства (оцінці бізнесу): продаж, застава, емісія цінних паперів, вирішення корпоративних спорів тощо. Усі ці випадки є у тій чи іншій мірі епізодичними. Між тим, успішний інвестор повинен постійно контролювати вартість своєї інвестиції (у даному випадку – бізнесу). Інвестування – це свого руду гра, у якій полювання іде за недооціненими активами. Тому краще інформований інвестор завжди має можливість отримати економічну вигоду за рахунок менш інформованого.

Оцінка бізнесу базується на аналізі трьох індикаторів:

  • Теперішньої вартості майбутніх доходів, що їх може принести бізнес;

  • Вартості подібних бізнесів на відкритому ринку;

  • Вартості активів, залучених у бізнес.

За кожним з цих індикаторів стоїть величезна кількість комплексних аналітичних процедур. Саме тому оцінка бізнесу заслужено вважається найскладнішою оціночною галуззю.

Спеціалісти нашої компанії мають більш ніж десятирічний досвід практичної оцінки бізнесу. Ці роки ми витратили на шліфування професійної майстерності та накопичення досвіду. Ми пишаємося тим, що наші оціночні роботи незмінно витримували не лише перевірку контролюючими органами, але і (що найголовніше) перевірку ринком.

 Для нас оцінка бізнесу – це не лише щоденна робота, а й джерело професійного задоволення.