Due diligence

Поняття Due Diligence прийшло до нас з міжнародної практики консалтингових послуг. Не існує єдиного і точного перекладу данного терміну, але найбільш близьке його тлумачення для нас повязано з "перевіркою потрібної достовірності" діяльності підприємства.

Проведення загального Due Diligence передбачає не тільки дослідження юридичних питань проекту, як вважає 95% учасників вітчизняного ринку, а включає вивчення усіх аспектів діючого бізнесу, у тому числі юридичні питання, фінансовий стан, питання оподаткування, якість менеджменту, комерційну діяльність, існуючі технології і технічний стан обладнання, питання екології і т.п., що в комплексі визначають юридичну, технічну і фінансову можливість бізнесу генерувати доходи.

Найчастіше, Due Diligence виконується для демонстрування інвестору реального стану компанії - об'єкта інвестування.

Ми виконували, в тому числі для іноземних інвесторів, Due Diligance наступних видів:

  • фінансовий (Financial) Due Diligence - передбачає вивчення фінансового стану компанії;

  • юридичний (Legal) Due Diligence - об'єктом дослідження виступають юридичні аспекти діяльності компанії;

  • ринковий (Market) Due Diligence - виконується з метою вивчення збутової і маркетингової стратегії компанії, вивчення її маркетингового середовища.

Крім того, силами консультантів компанії і залучених спеціалістів в рамках загального Due Diligence можуть бути виконані:

  • операційний (Operational) і технічний (Technical) Due Diligence - включають вивчення технічної бази і виробничих можливостей підприємства.

Фінансовий Due Diligence (Financial Due Diligence), що розкриває об'єкт перевірки з точки зору прибутковості, найбільш затребуваний і найчастіше виконується консультантами "СПКо". Метою такої перевірки є визначення джерел доходів, виявлення cильних і слабких сторін бізнесу, його ризиків і шляхів підвищення ефективності (SWOT-аналіз).

В рамках фінансового Due Diligence ми проводимо:

  • оцінку існуючого фінансового стану бізнесу:

  • аналіз грошових потоків компанії, вивчення факторів, що впливають на їх ормування;

  • перевірку активів  зобов'язань підприємства;

  • вивчення оподаткування компанії;

  • вивчення якості менеджменту і т.п.

Результатом фінансового Due Diligence є наш звіт на зручній для Замовника мові з докладним аналізом вивченої інформації, висновками за основними аспектами діяльності компанії і коментарями відносно перспектив її розвитку. При необхідності, ми висловлюємось відносно вартості бізнесу досліджуваної компанії.

Крім того, нашими консультаттами накопичено значний досвід проведення ринкового Due Diligence. Ми маємо практичний досвід супроводження даних проектів у добувній, фармацевтичній, харчовій, будівельній і інших галузях промисловості, готельному і ресторанному, медіа- і видавницькому бізнесах, сільському господарстві.