Бізнес-план проекту

Все, що не враховано, доповнюють потім рахунки...

Бізнес-план – документ, у якому викладена суть бізнес-ідеї, шляхи та способи її реалізації, наведені характеристики ринкових, виробничих, організаційних, фінансових аспектів майбутнього бізнесу, а також особливості керування ним.

При розробці бізнес-плану ми керуємося трьома основними правилами:

  • акцентування особливої уваги на питаннях, які можуть зацікавити тих,  кому адресовано документ – робітникам підприємства, партнерам по бізнесу, інвесторам чи іншим зовнішнім користувачам;

  • викладення сутності проекту в найбільш доступній формі із самого початку бізнес-плану;

  • аргументоване висвітлення усіх розрахунків і  показників з метою відображення реальних економічних результатів реалізації проекту.

Під час роботи над бізнес планами ми спираємося на стандарти ЄБРР, UNIDO, TACIS, та методичні рекомендації, прийняті українськими державними органами. 

Зміст і структура бізнес плану, у залежності від цілей його розробки та специфіки об’єкта планування визначаються нами індивідуально з кожним Клієнтом.

Ми маємо досвід успішної розробки бізнес-планів для підприємств, що працюють у галузях  суднобудування, транспортних послуг, офісного та житлового будівництва, готельного бізнесу, сільського господарства, переробки побутових відходів та багатьох інших.