Огляд ринку фарфорового посуду українського виробницитва

За радянських часів Україна забезпечувала фарфоро-фаянсовим посудом увесь Радянський Союз. Протягом останніх років виробництво фарфорового посуду в Україні постійно скорочується: у 2006 році воно склало 27% випуску 1990 р. та лише 23% показників 1980 р. (мал. 1).

Производство фарфора

Мал. 1. Динаміка обсягів виробництва фарфорового посуду в Україні

Щорічне зниження обсягів випуску продукції спостерігається практично у всіх українських виробників (мал. 2). Виключення складає лише Сумський фарфоровий завод, на якому кількість виготовлених  виробів із 12,4 млн. шт. у 2004 р. зросла  до 19,4 млн. у 2006 р. Результати роботи підприємства у І-ому півр. 2007 р. підтвердили його лідируючі позиції на вітчизняному ринку.  

Производители фарфора

Мал. 2. Обсяги випуску продукції основних виробників

За останні п’ять років кількість виробників фарфорового посуду в Україні різко скоротилася: якщо у 2001 році у даній галузі працювало 36 підприємств, то у 2005 р. їх залишилося 23, а у 2006 р. – лише 16 (мал. 3). 

Производители фарфоровой посуды

Мал. 3. Структура ринку (виробники) фарфорового посуду в Україні у 2006 р.

У 2007 р. дана тенденція збереглася: у першій половині зупинилося зразу два підприємства – Тернопільський фарфоровий  завод та Коростенський фарфоровий завод. 

Рынок фарфора

Мал. 4. Структура ринку (виробники) фарфорового посуду в Україні у І-ому півріччі 2007 р.

Основним чинником, що обумовлює таку ситуацію, є низька конкурентноздатність фарфорових виробів  вітчизняного виробництва, що пояснюється:

  • незадовільним станом технологічного парку галузі – переважна частина основного технологічного обладнання вітчизняних підприємств введена в експлуатацію у першій половні – середині ХХ ст.;

  • залежністю основних складових собівартості продукції – заробітної плати (»50%) та витрат на енергоносії (»20%) від макроекономічних та політичних чинників. Ситуація погіршується тим, що основну конкуренцію вітчизняному фарфору на внутрішньому та зовнішньому ринках складає продукція китайських виробників, які перебувають у значно вигідніших економічних умовах.