Світовий ринок соняшникової олії

Вирощування соняшника та виробництво соняшникової олії – це одна з тих галузей, де Україна залишається одним зі світових лідерів. Наша компанія також неодноразово брала участь в успішній реалізації проектів у цій галузі. У цій публікації ми хотіли б поділитися з користувачами нашого сайту деякою інформацією, яку ми зібрали під час роботи в одному з таких проектів у середині 2012 року.

Ринок рослинних олій у світі

Рослинні олії – це рідкі за кімнатної температури жири, що добуваються із олійних рослин таких як соя, соняшник, ріпак, олійна пальма тощо. Перелічені чотири культури становлять близько 80% від загальної кількості олійних культур. Добування рослинних олій виконується з використанням двох основних методів: механічного пресування рослинної сировини та екстракції з використанням розчинників. Обидва ці методи часто застосовуються послідовно.

Основною сферою застосування рослинних олій є харчова індустрія. Рослинні олії як використовуються у їжу у чистому вигляді, так і служать сировиною для виробництва кулінарних жирів, маргаринів, спредів та інших харчових продуктів. Крім того, рослинні олії активно використовуються у хімічній та косметичній промисловості. Протягом останніх років значним стимулом для збільшення виробництва рослинних олій є розповсюдження біодизельного пального. Основною сировиною для виробництва біопалива є ріпакова олія. У той же час, спрямування великих мас ріпакової олії на виробництво біопалива збільшує потребу у її субститутах – рослинних оліях інших видів.

Супутніми продуктами до рослинних олій є шроти, які являють собою залишки олійного насіння, що залишаються після його пресування та екстракції олії. Завдяки високому вмісту білків шрот активно використовується у якості корму для тварин у сільському господарстві.

Згідно даних Департаменту сільського господарства США (USDA), виробництво рослинних олій у світі за період з 2001/02 по 2011/12 маркетинговий рік зросло на 65%, а об’єм світового ринку у 2011/12 році сягнув 153 млн. т. Прийнято виділяти дві основні причини зростання ринку рослинних олій, що відбувається останніми роками. Першою з них є зростання чисельності населення у світі (особливо у країнах Азії) на фоні одночасного росту стандартів якості життя. Другою причиною є інтенсивний розвиток біопаливної промисловості у розвинутих країнах Північної Америки та Європи.

У таблиці нижче наведені історичні дані про виробництво основних видів рослинних олій у світі у розрізі видів олій:

Тисячі тонн

Джерело: USDA

У таблиці нижче наведена історична інформація про виробництво рослинних олій у світі у розрізі країн:

Тисячі тонн

Производство растительных масел; Виробництво рослинних олій

Джерело: USDA

Найбільшими споживачами рослинних олій є розвинуті країни Європи та Північної Америки. Однак споживання рослинних олій у країнах, що розвиваються, таких як Індія та Китай, також зазнає інтенсивного зростання, продовження якого очікується і у майбутньому. У таблиці нижче наведені дані про споживання рослинних олій у деяких країнах у 2011/12 маркетинговому році у кілограмах на душу населення:

Джерело: FAPRI

Ринок соняшникової олії у світі

За даними Дослідного інституту у сфері харчової та сільськогосподарської політики (Food and Agricultural Policy Research Institute – FAPRI) за період з 2001/02 по 2011/12 маркетинговий рік світове споживання соняшникової олії зростало у середньому на 3,3% щорічно. У цьому ж періоді обсяги промислової переробки насіння соняшника щороку зростали у середньому на 3,7%. 

У таблиці нижче наведені історичні дані про споживання соняшникової олії у розрізі країн:

Тисячі тонн

Джерело: FAPRI

Найбільшими споживачами соняшникової олії протягом останніх років залишались країни ЄС, Росія, Туреччина та Індія.

У майбутньому очікується зростання попиту на соняшникову олію з огляду на підвищення стандартів харчування у країнах, що розвиваються, та зростання економік цих країн. За прогнозами USDA відчутне зростання попиту очікується у країнах Азії, Америки та Близького Сходу. Особливо показовими у цьому плані є Індія та Китай, які характеризуються ростом чисельності та достатку населення на фоні порівняно невеликих об’ємів власного виробництва соняшникової олії. Приміром Китай вже зараз не здатний забезпечити свій внутрішній попит, компенсуючи нестачу за рахунок імпорту. У цілому, за даними FAPRI протягом наступного десятиліття (2012/13-2021/22 роки) передбачається зростання чистого імпорту соняшникової олії у світі на 18%.

Що стосується попиту на рослинні олії з боку виробників біопалива, то за прогнозами Організації Економічної Співпраці та Розвитку (OECD) у майбутньому він вже не зростатиме настільки швидко, як це було у 2005-2010 роках. Крім того, соняшникова олія, через її високу вартість, не надто часто використовується у якості сировини для виробництва біопалива.

Високі ціни, згідно прогнозів FAPRI, протягом наступних 10 років стануть тим фактором, що обмежуватиме зростання споживання соняшникової олії на душу населення (не більше 0,25% за рік). У той же час, FAPRI очікує зростання попиту на соняшниковий шрот у Росії та країнах Східної Європи у зв’язку з планами щодо розвитку тваринництва у цих країнах. Очікується також, що розвиток економік країн Південно-Східної Азії, Латинської Америки, Північної Африки та Близького Сходу призведе до збільшення споживання м'ясних та молочних продуктів, що, у свою чергу, також потягне за собою зростання попиту на протеїнові шроти. Щоправда, певну конкуренцію соняшниковому шроту на цих ринка може скласти дешевий ріпаковий шрот з ЄС, де зосереджені значні посівні площі, зайняті цією культурою. В цілому, за очікуваннями FAPRI, Євросоюз і у майбутньому залишатиметься найбільшим у світі імпортером соняшникової олії та шроту, утримуючи, відповідно, 22% та 57% світового ринку цих продуктів.

У таблиці нижче наведений прогноз FAPRI щодо обсягів споживання соняшникової олії у світі:

Тисячі тонн

Джерело: FAPRI

Згідно даних USDA, соняшникова олія займала біля 9% світового ринку рослинних олій у 2011/12 маркетинговому році. Найбільшими виробниками соняшникової олії є Україна, Європейський Союз, Росія та Аргентина. Інші країни, такі як Китай, США та Індія також виробляють соняшникову олію, однак обсяги виробництва у цих країнах є незначними і практично не впливають на світовий ринок. У таблиці нижче наведені історичні дані про виробництво соняшникової олії у розрізі країн:

Тисячі тонн

Джерело: FAPRI

Згідно даних USDA, у 2009/10-2011/12 маркетингових роках річний обсяг міжнародної торгівлі соняшниковою олією складав близько від 4,6 до 6,2 млн. т, з яких на частку України припадало 2,6-3,5 млн. т. Другим найбільшим експортером у зазначеному періоді була Аргентина, яка експортувала у середньому близько 1 млн. т. Останніми роками на роль крупного експортера стала також претендувати Росія. Історична інформація про обсяги експорту соняшникової олії у розрізі країн наведена нижче:

Тисячі тонн

Джерело: USDA

Згідно даних FAPRI, світовий врожай соняшника у 2010/11 маркетинговому році склав 33 552 тисячі тон, що на 9% більше за показник попереднього року (30 734 тис. т), але на 2% менше за врожай 2008/09 маркетингового року (34 287 тис. т), який був найбільшим за останні 10 років. У періоді до 2021/22 маркетингового року року FAPRI прогнозує щорічне зростання виробництва насіння соняшника на рівні близько 1%. Передбачається, що основними рушіями такого зростання стануть Аргентина, Україна та інші країни СНД. За прогнозами FAPRI, протягом наступних десяти років обсяг чистого експорту насіння соняшника зросте на 18%, сягнувши 4,4 млн. т. Очікується також, що до 2021/22 року на Україну та інші країни СНД припадатиме майже 60% світового чистого експорту.

У таблиці нижче наведений прогноз FAPRI щодо обсягів виробництва соняшникової олії у світі:

Тисячі тонн

Джерело: FAPRI

Постійне зростання попиту на соняшникову олію не могло не відобразитись на рівні цін на цей продукт. За період з 2000/01 по 2011/12 маркетинговий рік світова ціна на соняшникову олію зросла більш ніж у 2,6 рази (з 428 до 1 120 дол. США/т). Значно зросли ціни і на насіння соняшника та соняшниковий шрот (2,2 та 1,7 рази відповідно). За прогнозами FAPRI, у наступному десятиріччі ціни на соняшник та продукти його переробки вже не зростатимуть настільки швидко, а середньорічний приріст цін не перевищить 2%. У таблиці нижче наведені історичні та прогнозні дані про світові ціни на соняшник та його похідні:

Долари США/т

Джерело: FAPRI

Як видно на малюнку, 2007/08 маркетинговий рік ознаменувався рекордно високими на соняшник та продукти його переробки, власне, як і на більшість інших видів с/г продукції. Такий стан речей став наслідком збігу у часі кількох факторів, таких як порівняно невисокі врожаї у основних країнах-виробниках, нарощування потужностей з переробки, зростання цін на нафту, активне обговорення проблем продовольчої безпеки людства, ослаблення економіки США, та притік спекулятивного капіталу на продовольчі ринки.

Наслідком рекордних цін став рекордний врожай соняшника у 2008/2009 маркетинговому році, який швидко повернув ціни до нормального рівня. Однак у 2009/10 та 2010/11 роках тенденція до зростання цін відновилася знову. Серед причин росту світових цін на соняшник та соняшникову олію у 2010/11 маркетинговому році експерти ринку називають наступні: найнижчий врожай соняшника за останні 3 роки, низькі початкові та кінцеві запаси продукції, стрімке нарощування споживання у Китаї та Індії, та, знову ж таки, інтенсивний притік спекулятивного капіталу. Взагалі, останніми роками інвестори все більше починають розглядати ринок с/г продукції як безпечну альтернативу традиційним засобам інвестування (прослідковується аналогія з ринком дорогоцінних металів).

2011/12 маркетинговий рік ознаменувався певним охолодженням цінової ситуації з огляду на високий врожай соняшника (у тому числі – в Україні), зниження світових цін на нафту, та економічну нестабільність у країнах ЄС.